← Natrag na galeriju

Emisije stakleničkih plinova

Staklenički plinovi su plinovi koji zadržavaju toplinu u atmosferi te tako uzrokuju globalno zagrijavanje i klimatske promjene.

Osnovni staklenički plinovi koji nastaju ili se emitiraju ljudskom aktivnošću su ugljični dioksid, metan, didušikov oksid i fluorirani plinovi koji se nalaze u uređajima za hlađenje. Da bi se spriječile katastrofalne klimatske promjene, države moraju surađivati kako bi značajno smanjile emisije stakleničkih plinova i zadržale porast temperature ispod opasnog praga od 1,5 °C u odnosu na predindustrijsko razdoblje (kraj 19. st.).

Ilustracija: Tena Slobodnjak
Preuzmi plakat
Ilustracija: Mia Magaš
Preuzmi plakat