← Natrag na galeriju

Kompenzacija

Kompenzacija ugljika odnosi se na smanjenje emisija stakleničkih plinova ili povećanje skladištenja ugljika koje se upotrebljava za nadoknadu emisija do kojih dolazi negdje drugdje.

Kako bi se kompenzirale emisije koje se nikako ne mogu izbjeći, poduzeće mora na tržištu ugljika kupiti ekvivalentni volumen ugljičnih kredita. Kupnja ugljičnih kredita omogućuje financiranje projektima kojima se izbjegavaju i smanjuju emisije u drugim dijelovima svijeta te se osigurava njihova financijska održivost.